Bra däck för din bil
Allt för din bil

Hjulet

Standard

I dagens vardag tänker vi sällan på hjulet men det har revolutionerat världen. Den räknas som en av de sex enkla maskinerna som följer principen att det som sparas i kraft förloras i väg.

Hjulet kan var cirkel, cylinder- eller torusformat för att utföra rörelse, föra över kraft eller ta till vara på energi. Konstruktionen sägs vara världens äldsta uppfinning. Dess uppkomst har delade meningar men majoriteten anser att hjulet uppfanns 3000 f.kr i Mesopotamien men det finns inget koncist svar om vilken kultur det var. Och det tog inte lång tid innan barnen fick dra nytta av uppfinning. Redan 1500 f.kr finns det hjulförsedda leksaker. Skandinavien fick hjulet 1200 f. kr.

Man tror att den västerländska världen var sena att ta sig an hjulet eftersom vi inte hade några tama, stora djur som kunde dra vagnar och liknande. Dess spridning blev också långsam på grund av vägarna. Det fanns inte många vägar som var raka och platta nog för att hjulet skulle ta sig fram. Detta ledde till att hjulet inte blev populärt förrän långt in på 1900-talet i mindre utvecklade platser. Forskningen tyder på att hjulet var första steget mot bronsåldern. För många användes det för att hantera lera.

maj 19, 2014 Däck admin
Font Size
Decrease Size Default Size Increase Size
Select Skin
Select Underlay Background
Select Overlay Background
Scheme Switcher Toggle